3V

Là cộng tác viên đời đầu của bookish.vn, “thương hiệu 3V” được gây dựng nên từ những bài bình & luận bảy phần đanh thép và ba phần… xéo sắc. Dù đồng ý với luận điểm của 3V hay không, bạn sẽ phải thừa nhận: đây là người dám nói lên chính kiến của mình.

Stories By 3V

Xem thêm