Hoàng Anh

Tiếng nói nữ nổi bật tại bookish.vn, cô gái đến từ xứ Huế Hoàng Anh điềm đạm trong phong cách triển khai đề tài và cách viết, nhưng không ngại chạm đến những chủ đề ít được bàn tới như chiến tranh và (dĩ nhiên) nữ quyền trong văn học và cuộc sống.

Stories By Hoàng Anh