Nguyễn Thảo Trang

Đầu hai đít chơi vơi nhưng hai chân chạm đất. Chưa có người yêu.