Lâm Lâm

Những bài viết của Lâm Lâm dù xoay quanh chủ đề gì - tình yêu, gia đình, đến mất mát của tuổi trẻ - đều được thể hiện qua giọng văn từ tốn, thanh mát tựa như mảnh đất quê hương Lâm - Đà Lạt. Tiếng nói lãng mạn đặc trưng, khó nhầm lẫn của bookish.vn.

Stories By Lâm Lâm