Hoàng Anh

Description

Tiếng nói nữ nổi bật tại bookish.vn, cô gái đến từ xứ Huế Hoàng Anh điềm đạm trong phong cách triển khai đề tài và cách viết, nhưng không ngại chạm đến những chủ đề ít được bàn tới như chiến tranh và (dĩ nhiên) nữ quyền trong văn học và cuộc sống.

Bài viết nổi bật:Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ: Chúng ta tưởng mình đã biết hết về chiến tranh.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàng Anh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *