Ichigo

Description

Đang học tiến sĩ môi trường nơi xứ người, ichigo chọn cầm bút dịch bài, cắm bến đỗ tại bookish.vn vì muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về hệ sinh thái, sự sống, và cách chúng ta cần đối xử với thế giới.

Bài viết nổi bật:Con người cần làm gì trong thời đại của khủng hoảng khí hậu?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ichigo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *