Lalijade

Là một trong những cộng tác viên trẻ tuổi nhất, Lalijade đến với bookish.vn để mài dũa kỹ năng dịch thuật, đồng thời thổi một hơi thở trẻ trung qua những bài viết về văn hóa đại chúng.