Lalijade

Description

Là một trong những cộng tác viên trẻ tuổi nhất, Lalijade đến với bookish.vn để mài dũa kỹ năng dịch thuật, đồng thời thổi một hơi thở trẻ trung qua những bài viết về văn hóa đại chúng.

Bài viết nổi bật:Cách Gudetama, một chiếc trứng lười có mông, trở thành hiện tượng văn hoá

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lalijade”

Your email address will not be published. Required fields are marked *