3V

Description

Là cộng tác viên đời đầu của bookish.vn, “thương hiệu 3V” được gây dựng nên từ những bài bình & luận bảy phần đanh thép và ba phần… xéo sắc. Dù đồng ý với luận điểm của 3V hay không, bạn sẽ phải thừa nhận: đây là người dám nói lên chính kiến của mình.

Bài viết nổi bật:Tàn ngày để lại: Về một người đàn ông tự dối lòng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3V”

Your email address will not be published. Required fields are marked *