Thùy Dương

Description

Một người review sách phi hư cấu công phu, cùng với những chiếc clip ngắn gọn nhưng mang đến cho chúng ta cái nhìn chung nhất về cuốn sách đang được giới thiệu.

“Mình bắt đầu viết từ những năm cấp 2, để biết mình thực sự muốn gì, và nghĩ gì, khi phát hiện ra bản thân không còn dòng tư duy độc lập. Nói đúng hơn là có cảm giác chúng bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh một cách dễ dàng không cần thiết, dù đó là suy nghĩ của mình, và đây không phải cuộc đời ai khác.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thùy Dương”

Your email address will not be published. Required fields are marked *