Trần Văn Thưởng

Description

Chàng trai vui tính, luôn hăng hái tham gia những trò chơi và cuộc thi với một lòng nhiệt tình và những bài review chất lượng.

“Mình nhớ có câu của ai đó rằng ‘Hôm nay lật sách ngày mai đếm tiền’. Một việc có lợi như thế thì tội gì không làm đúng không mọi người.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trần Văn Thưởng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *