Patrick Ng

Description

Người sở hữu phong cách review sách đặc trưng, chuyên trị những cuốn sách “hàn lâm”, “khó đọc” và cũng dám thẳng thừng chê sách mà chẳng sợ mất lòng ai.

(Khi nhận xét về giải International Booker 2021) “Một buổi trao giải 30 phút thật sự chán chường và danh sách đề cử còn chán hơn nữa.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Patrick Ng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *