Zarathustra Đã Nói Như Thế (Bìa cứng)

SKU: sachhay-893523522821 Category:

Description

TÁC PHẨM DÀNH CHO TẤT CẢ VÀ KHÔNG DÀNH CHO MỘT AI

Zarathustra đã nói như thế là tác phẩm chính yếu của Nietzsche. Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa trung tâm tư tưởng Nietzsche: chính trong Zarathustra đã nói như thế Nietzsche đã tuyên bố và ca tụng Siêu nhân.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zarathustra Đã Nói Như Thế (Bìa cứng)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *