Việt Nam Danh Tác – Việc Làng (Tái bản năm 2021)

SKU: sachhay-893523523141 Category:

Description

Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt. Bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh:

– Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? phao gà pha mấy?

Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp:

– Ở đây chỉ có năm cụ và bốn ông đàn anh. Vậy thì sỏ gà pha năm, pha gà pha bốn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Việt Nam Danh Tác – Việc Làng (Tái bản năm 2021)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *