Tác Động Của Đại Dịch Lên Thị Trường Sách

Description

Đại dịch Covid-19 có tác động sâu sắc lên mọi mặt cuộc sống, và thị trường xuất bản sách không phải là ngoại lệ. Nhiều sự kiện phát hành sách bị trì hoãn, nhưng đi cùng với nó là sự ra đời của nhiều cuốn sách trong và ngoài nước – được trình bày dưới dạng nhật ký, truyện ký, tiểu thuyết,… – khắc họa trải nghiệm cá nhân trong một thời điểm trọng đại của nhân loại.

Bên cạnh đó, ngành xuất bản năm 2021 cũng ra mắt nhiều tác phẩm phi hư cấu tường thuật những tổn thất do Covid-19 gây nên, cách khoa học đối diện và chống chọi dịch bệnh, đồng thời dự kiến tiến trình khôi phục – phát triển của nhân loại khi đại dịch đã qua đi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tác Động Của Đại Dịch Lên Thị Trường Sách”

Your email address will not be published. Required fields are marked *