Chuyện Của Giấy

Chuyện Của Giấy #8 – Con Gà Trống

Hướng dẫn gấp Origami Việt Nam.

Published

on

Origami Việt Nam – Chuyện của giấy tập hợp 20 mẫu gấp giấy độc đáo, chứa đựng một thế giới sáng tạo đích thực từ các tác giả Việt Nam. Với một tờ giấy đơn giản nhiều màu sắc, thông qua từng đường gấp và nếp gấp, những gương mặt tên tuổi trong Cộng đồng Gấp giấy Việt Nam đã lần lượt kể về những điều gần gũi, gắn bó với cuộc sống của chính mình.

Origami Việt Nam – Chuyện Của Giấy

Click to comment

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chuyện Của Giấy

Chuyện Của Giấy #21 – Con Cua

Hướng dẫn gấp Origami Việt Nam.

Published

on

Origami Việt Nam - Chuyện của giấy tập hợp 20 mẫu gấp giấy độc đáo, chứa đựng một thế giới sáng tạo đích thực từ các tác giả Việt Nam. Với một tờ giấy đơn giản nhiều màu sắc, thông qua từng đường gấp và nếp gấp, những gương mặt tên tuổi trong Cộng đồng Gấp giấy Việt Nam đã lần lượt kể về những điều gần gũi, gắn bó với cuộc sống của chính mình.

Origami Việt Nam - Chuyện Của Giấy
Đọc bài viết

Chuyện Của Giấy

Chuyện Của Giấy #20 – Con Chuột Máy Tính

Hướng dẫn gấp Origami Việt Nam.

Published

on

Origami Việt Nam - Chuyện của giấy tập hợp 20 mẫu gấp giấy độc đáo, chứa đựng một thế giới sáng tạo đích thực từ các tác giả Việt Nam. Với một tờ giấy đơn giản nhiều màu sắc, thông qua từng đường gấp và nếp gấp, những gương mặt tên tuổi trong Cộng đồng Gấp giấy Việt Nam đã lần lượt kể về những điều gần gũi, gắn bó với cuộc sống của chính mình.

Origami Việt Nam - Chuyện Của Giấy


Đọc bài viết

Chuyện Của Giấy

Chuyện Của Giấy #19 – Thiên Nga

Hướng dẫn gấp Origami Việt Nam.

Published

on

Origami Việt Nam - Chuyện của giấy tập hợp 20 mẫu gấp giấy độc đáo, chứa đựng một thế giới sáng tạo đích thực từ các tác giả Việt Nam. Với một tờ giấy đơn giản nhiều màu sắc, thông qua từng đường gấp và nếp gấp, những gương mặt tên tuổi trong Cộng đồng Gấp giấy Việt Nam đã lần lượt kể về những điều gần gũi, gắn bó với cuộc sống của chính mình.

Origami Việt Nam - Chuyện Của Giấy
Đọc bài viết

Cafe sáng